Crisisbeheersing en brandweer (1.1)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

  • brandbestrijding;
  • preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
  • rampenbestrijding.

Wat heeft het gekost?

1-1_ Crisisbeheersing en brandweer

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

2.500

2.719

4.855

4.739

116

V

Totaal baten (8)

6

-

2.147

2.716

569

V

Saldo

-2.494

-2.719

-2.708

-2.023

685

V

Toelichting op de verschillen

De rijksvergoeding die we kregen voor opvang van Oekraïnese vluchtelingen was hoger dan de kosten die we hiervoor maakten (€ 712.000 V).

Specificatie lasten en baten