Overhead - Facilitair (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - Facilitair

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4FAC_ Overhead - facilitair

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.771

1.848

1.851

1.781

70

V

Totaal baten (8)

214

191

191

304

113

V

Saldo

-1.557

-1.657

-1.660

-1.477

184

V

Toelichting op de verschillen

We gaven minder uit voor administratie- en materiaalkosten (€ 70.000 V) en kregen een overheadvergoeding voor de regionale datacenter (€ 123.000 V).

Specificatie lasten en baten