Overhead - P&O (0.4)

Programma: Bedrijfsvoering

Onderdeel: Overhead - P&O

Wat valt onder dit taakveld

Kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primair proces.

Wat heeft het gekost?

0-4PO_ Overhead - p&o

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

833

938

1.038

1.033

5

V

Totaal baten (8)

141

45

134

132

-2

N

Saldo

-692

-893

-904

-901

2

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten