Openbaar vervoer (2.5)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

  • bus, tram en metro;
  • taxivervoer;
  • veerdiensten;
  • voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
  • busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
  • ov experimenten.

Wat heeft het gekost?

2-5_ Openbaar vervoer

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

28

24

24

68

-43

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-28

-24

-24

-68

-43

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten