Media (5.6)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

  • bibliotheken, artotheek, videotheek;
  • lokale pers, lokale omroep;
  • lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
  • overkoepelende organen.

Wat heeft het gekost?

5-6_ Media

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

763

720

720

724

-4

N

Totaal baten (8)

42

90

72

42

-30

N

Saldo

-720

-630

-648

-681

-33

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten