Musea (5.4)

Programma: 2 Wonen en leefomgeving

Deelprogramma: 2B Aantrekkelijke leefomgeving

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

  • musea, exposities;
  • archeologie, heemkunde;
  • historische archieven.

Wat heeft het gekost?

5-4_ Musea

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

18

17

17

18

-1

N

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

-

Saldo

-18

-17

-17

-18

-1

N

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten