Fysieke bedrijfsinfrastructuur (3.2)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

  • grondexploitatie bedrijventerreinen;
  • ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
  • herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
  • investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
  • werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Wat heeft het gekost?

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

172

117

154

128

26

V

Totaal baten (8)

-

-

-

-

-

N

Saldo

-172

-117

-154

-129

26

V

Toelichting op de verschillen

Geen bijzonderheden.

Specificatie lasten en baten