Burgerzaken (0.2)

Programma: 4 Bestuur

Deelprogramma: 4A Besturen

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

  • paspoorten en rijbewijzen;
  • bevolkingsregister;
  • straatnaamgeving en kadastrale informatie;
  • burgerschap;
  • verkiezingen, referenda;
  • Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

Wat heeft het gekost?

0-2_ Burgerzaken

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

1.427

1.270

1.416

1.537

-121

N

Totaal baten (8)

470

345

371

440

69

V

Saldo

-956

-926

-1.046

-1.097

-51

N

Toelichting op de verschillen

We hadden hogere automatiseringskosten (€ 46.000 N) en hogere hogere personeelskosten (€ 35.000 N) voor extra werkzaamheden binenn het uitvoeringsplan Dienstverlening. We verkochten meer rijbewijzen (€ 27.000 V) en reisdocumenten (€ 37.000 V).

De overige verschillen zijn de som van veel kleinere bedragen (€ 34.000 N).

Specificatie lasten en baten