Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (3.3)

Programma: 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Deelprogramma: 3A Economie

Wat valt onder dit taakveld

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

  • bedrijvenloket, ondernemersloket;
  • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
  • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
  • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
  • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);
  • kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven;

Wat heeft het gekost?

3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

Totaal lasten (4)

133

105

62

65

-3

N

Totaal baten (8)

48

-

-

25

25

V

Saldo

-85

-105

-62

-41

22

V

Toelichting op de verschillen

Voor het project Move2Social hadden we meer nodig dan geraamd (€ 72.000 N). Dit is een versnellingsprogramma voor sociale ondernemers, waarmee ze onder begeleiding van een externe partij hun onderneming een boost kunnen geven. Voor dit project kregen we subsidie van de Regio Achterhoek (€ 48.000 V).

Specificatie lasten